Informácie
Ochrana osobných údajov
Napísal Ivanna   
Piatok, 01 Jún 2018 05:19

Kongregácia Sestier Služobníčok Najsvätejšej Panny Márie nepoškvrnene počatej  spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

 
Spomienka na bl. Edmunda Bojanowského
Napísal Ivanna   
Nedeľa, 08 November 2015 20:25

 
Putujúca relikvia blahoslaveného Edmunda Bojanowského vo farnosti Svit
Napísal Ivanna   
Pondelok, 09 Február 2015 15:39

Rok zasväteného života, ktorý vyhlásil Svätý otec František na rok 2015 sa začal prvou adventnou nedeľou - 30. novembra, ktorá bola zároveň začiatkom nového cirkevného roka v Rímskokatolíckej cirkvi. Rok zasväteného života bude trvať celý rok 2015 až do 1. februára 2016.

Tento špecifický rok má upriamiť našu pozornosť na dôležitosť odovzdávania svojho života Bohu. Preto si budeme všímať i spiritualitu Bohu zasvätených osôb. Vo farnosti Svit pôsobia sestričky z Kongregácie Sestier Služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene počatej.

Cez rok sa budeme snažiť viac priblížiť k ich duchovnému zameraniu prostredníctvom duchovnej aktivity, ktorá bude v našej farnosti bežať a bude mať názov: „Putujúca relikvia bl. Edmunda Bojanovského.“

Každý týždeň v priebehu roka bude mať jedna rodina relikviu vo svojej domácnosti a bude sa modliť každý deň primeranú pobožnosť.

Sr. Tarzícia

 
Biblické osemsmerovky, Svit, 2015
Napísal Ivanna   
Utorok, 20 Január 2015 15:33

 
Slávnosť Jubilea 200 rokov od narodenia bl E Bojanowskeho, Svit, 16.11.2014
Napísal Ivanna   
Štvrtok, 27 November 2014 12:53

 
List rodičom
Napísal Ivanna   
Štvrtok, 09 Október 2014 15:39

Prvoprijímajúce deti, ktoré tento rok začínajú svoju prípravu na svoje prvé stretnutie s Pánom Ježišom vo svätom prijímaní napísali list svojím rodičom. Prosia svojich rodičov, aby sa s nimi zúčastňovali na sv. omšiach, pomohli im s učením ale tiež si našli čas na spoločnú modlitbu doma. Odmenou pre všetkých bude potom spoločná radosť v deň prvého sv. prijímania.

sr. Tarzícia

 
Deň so Sedembolestnou, Svit 2014
Napísal Ivanna   
Štvrtok, 09 Október 2014 15:38

Hodinu náboženstva na Základnej škole Komenského vo Svite sme v roku Sedembolestnej Panny Márie prežili spolu so Sedembolestnou - patrónkou nášho národa. Pripravili sme "kolotoč 7 bolestí", ktorý pozostával z rôznych zaujímavých aktivít (slovné prešmyčky, puzzle, "útek do Egypta", doplňovačky a pod.),, počas ktorých žiaci spoznávali našu Patrónku a jej bolesti. Bol to nádherný, radostný a požehnaný deň :) Ďakujem mojím skvelým priateľom a animátorom Majke, Martinovi a Adamovi. :)

sr. Tarzícia

 
Biblická súťaž pre kluby Pápežských misijných diel detí, jún 2014
Napísal Ivanna   
Štvrtok, 10 Júl 2014 04:59

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila rok 2014 za Rok Sedembolestnej Panny Márie pri príležitosti 450. výročia od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročia potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI.

Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy pod vedením moderátora Štefana Kondisa a klub Pápežských misijných diel detí (PMDD) Pod Sokolejom v Humennom pod vedením PaedDr. Vierky Kicovej z tejto príležitosti nadväzujú na predošle tri ročníky vedomostných biblických súťaží pre miestne spoločenstvá Pápežských misijných diel detí a Slovenského misijného hnutia pôsobiacich farností, ktoré sa konali v roku 2011 a 2012 v Udavskom a 2013 v Širokom pre deti vekovej kategórie II. stupňa základných škôl.

IV. ročník vedomostnej biblickej súťaže sa uskutočnil 13. júna 2014 vo farnosti Sťatia svätého Jána Krstiteľa Pod Sokolejom v Humennom. Začínali sme svätou omšou vo farskom kostole, ktorú celebroval farár Mgr. Oliver Székely s koncelebrantmi Mgr. Peter Rusnák, kaplán Belá nad Cirochou a Mg. Vincent Dráb, farár Udavské. Po svätej omši sme si uctili relikvie - krv svätého Jána Pavla II.

Súťaž prebiehala v 3. súťažných kolách s tematikou 1. kolo: Biblia – kniha kníh 2. kolo: bl. Ján Pavol II. a 3. kolo: Sedembolestná Panna Mária. Súťažilo 7 trojčlenných družstiev zložených z chlapcov a dievčat z farností, ktoré sa umiestnili v poradí:

1. klub SMH Udavské I. 163 bodov – vedie PhDr. Blažej Marko

2. klub PMD Humenné Pod Sokolejom 148 bodov PaedDr. Viera Kicová

3. klub SMH Kobyly 146 bodov Božena Fedorová

4. klub PMD Široké 145 bodov sr. Amabilis Bacharová, OSF

5. klub PMD Svit 138 bodov sr. Tarzícia Kropiľáková, AM

6. klub PMD Belá nad Cirochou 108 bodov Mgr. Peter Rusnák, kaplán

7. klub SMH Udavské II. 102 bodov RNDr. Blažej Marko

Každý súťažiaci dostal vecné ceny v podobe kníh, DVD, časopis Svetové misie, propagačný materiál PMD a diplom. Spoločným obedom a spoločnou fotografiou sme súťaž ukončili v úplnom závere s modlitbou a požehnaním na cestu domov.

Sr. Tarzícia


 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 5
  • Pracuj dušou milujúcou Boha, pracuj rukami v službe biednym a chorým, akoby si slúžila samotnému Ježišovi. (List s. Filomene Gruszkovej, 29.08.1867)