Výroba lampášikov na svätomartinský sprievod
Napísal Administrator   
Pondelok, 14 November 2011 16:54

V sobotu 5.11 čakalo na prvoprijímajúce deti na fare u sestričiek nečakané stretnutie so sv. Martinom. Neprišiel síce na bielom koni, ale v zaujímavej prezentácii mohli deti spoznať jeho život a zvyky, ktoré sú dodnes spojené s oslavou jeho sviatku. A keďže sa v našej farnosti chystá svätomartinský sprievod pripravili sme si aj my originálne lampášiky, ktoré nám budú pripomínať jeho svätý život.

Sprievod sv. Martina - plagát.

O tom, že tvorivosti sa medze nekladú svedčili aj vlastnoručné vyzdobené lampášiky. Kúsky farebných fólií sa premenili v krásne hviezdičky, srdiečka, sviečky a rôzne iné vzory, ktorými vyzdobili jednoduché poháre na zaváranie. Zapálená svieca vo vnútri rozsvietila originalitu detskej fantázie.
Prechádzka s rozžiarenými lampiónmi a rozsvietenými lampášikmi presvetlila v podvečer sviatku sv. Martina tmou zahalené ulice Plavnice a rozžiarila detské očká. Každý kto niesol svetlo nesvietil len sám sebe, ale i druhým.
Svätý Martin, nauč nás prinášať svetlo a radosť a otvoriť svoje srdce pre iných.


Svätý MARTIN z TOURS
11. november

Slávnosť sa opiera o tradíciu sviatku sv. Martina. Advent - príprava na Vianoce - trval kedysi šesť týždňov. Sviatok sv. Martina bol posledným dňom pred týmto šesťtýždňovým pôstnym prípravným obdobím na Vianoce. Bol to radostný deň. Slávil sa bohoslužbami, svetelnými sprievodmi, piekli sa martinské koláčiky, jedli husi a pilo víno.

Prečo deti nesú práve lampióny?
Lampiónový pochod na sviatok sv. Martini je obľúbenou oslavou detí a dospelých najmä v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku. Niekoľko týždňov pred sviatkom sa deti učia „martinské“ pesničky a majstrujú vlastné lampióny, s ktorými chodia po dedine alebo po mestskom parku a spievajú. Medzi zvyky patria aj scénky zo života sv. Martina, ktorý sa delí o plášť so žobrákom.

Martinské svetlo
Zapálené svetlo lampiónov má presvietiť tmavé miesta v nás a zároveň má ukázať aj správnu cestu ľuďom okolo nás. Svetlo je symbolom nádeje a radosti. V kresťanstve symbolizuje múdrosť a zjavenie. Kto nesie svetlo, nesvieti len sám sebe, ale i druhým. Aj svätý Martin bol svetlom pre svoje okolie.

Martinské rožteky
Na sviatok sv. Martina sa v niektorých kútoch Slovenska piekli martinské rožteky. Dostávali ich deti, ktoré v tento deň chodili na martinskú koledu.

Martinská hus
Rozdávanie perníkov v tvare husi je spojené s legendou, podľa ktorej sa Martin, keď mal byť vymenovaný za biskupa a necítil sa hodným takej pocty, ukryl do chlieva. Husi ho však hlasným gagotaní m prezradili a Martin pochopil, že je to Božia vôľa, a prijal úrad biskupa.  

Môže sv. Martin niečo povedať aj dnešným deťom?
Sv. Martin bol jediným synom pohanských rodičov. Mal sa stať vojakom, čo mu v tom čase zaručovalo zabezpečenie a úctu do konca života. On sa však rozhodol spoznať kresťanstvo, dať sa pokrstiť a slúžiť Bohu. Odišiel z vojska a usadil sa v Poitiers. Žil príkladným životom a neskôr sa stal biskupom v meste Tours. Známa je príhoda, keď sa rozdelil o svoj plášť so žobrákom. V noci sa mu zjavil Kristus, ktorý mu ukázal časť plášťa a povedal, že tým uzimeným žobrákom bol on sám. Deti sa môžu od sv. Martina učiť ochote podeliť sa a pomôcť.

Nech Ti lampión, biely papierový tátošík či sladké rožteky
pomôžu osláviť sviatok sv. Martina,
no najmä ho nezabudni napodobňovať v láske k Bohu a blížnemu.
Aj Ty sa môžeš stať nositeľom svetla vo svojom okolí tak ako sv. Martin,
ktorý svietil svojím životom všetkým navôkol .
Tým svetlom sa stanú Tvoje dobré skutky, úsmev a nezištná pomoc blízkym.

Litánie k sv. Martinovi
Pane, zmiluj sa.                                  Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.                                Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.                                  Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože                    zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože               zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože                              zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh                    zmiluj sa nad nami.
Svätý Martin                                   oroduj za nás.             
Odvážny muž                                    oroduj za nás.
Štedrý Kristov vojak                         oroduj za nás.
Vnímavý k biede blížneho                 oroduj za nás.
Chudobný darca                                oroduj za nás.
Vzor skromnosti                                oroduj za nás.
Nepriateľ hriechu                               oroduj za nás.
Víťaz v pokušení                               oroduj za nás.
Bohatstvo chudobných                      oroduj za nás.
Povzbudenie utrápených                   oroduj za nás.
Nástroj v Božích rukách                    oroduj za nás.
Horlivý katechumen                          oroduj za nás.
Perla kňazov                                      oroduj za nás.
Príkladný biskup                                oroduj za nás.
Radosť svätej Cirkvi                          oroduj za nás.
Nositeľ pokoja                                   oroduj za nás.
Tvorca porozumenia a jednoty          oroduj za nás  
Svetlo pravdy pre blúdiacich             oroduj za nás.
Neúnavný hlásateľ evanjelia              oroduj za nás.
Obhajca apoštolskej viery                  oroduj za nás.
Muž mocný v slovách i činoch          oroduj za nás.
Postrach démonov                             oroduj za nás.
Na príhovor svätého Martina             ochraňuj nás, Pane.
Od každého sebectva                        ochraňuj nás, Pane.
Od ľahostajnej nevšímavosti             ochraňuj nás, Pane.
Od lákavých pokušení                       ochraňuj nás, Pane.
Od povrchnej viery                            ochraňuj nás, Pane.
Od smútku a beznádeje                     ochraňuj nás, Pane.
Od strachu a rezignácie                     ochraňuj nás, Pane.
Od kompromisov so zlom                  ochraňuj nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, svätý Martin.
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa:
Všemohúci Bože, svätý Martin Ťa oslávil svojím životom i svojou smrťou; aj v našich srdciach konaj divy svojej milosti, aby nás ani smrť ani život nemohli odlúčiť od tvojej lásky. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

 
  • Pracuj dušou milujúcou Boha, pracuj rukami v službe biednym a chorým, akoby si slúžila samotnému Ježišovi. (List s. Filomene Gruszkovej, 29.08.1867)