Advent – čas očakávania...
Napísal Mark   
Streda, 30 November 2011 21:16

 

V sobotu 26.11. 2011 popoludní sa na fare u sestričiek v Plavnici konalo adventné stretnutie pre detí z krúžku „Turistika pre dušu“. Prezentácia o 4 sviecach nám priblížila zmysel očakávania a symboliku adventu. Bola pre nás aj dobrou motiváciou pri výbere predsavzatí, ktoré nám majú pomôcť pripraviť si naše srdcia na príchod očakávaného Hosťa.



Každé dieťa si vyrobilo svoj vlastný adventný veniec, na ktorom každá svieca mala svoje meno a predsavzatie, ktoré chceme počas adventu verne plniť, aby sa dobre pripraviť na Vianoce. Na záver stretnutia sme sa v kaplnke pomodlili o dobré prežitie adventného času očakávania a pán farár nám udelil svoje požehnanie.

 
  • Pracuj dušou milujúcou Boha, pracuj rukami v službe biednym a chorým, akoby si slúžila samotnému Ježišovi. (List s. Filomene Gruszkovej, 29.08.1867)