Boj proti hladu 2013
Napísal Ivanna   
Piatok, 18 Október 2013 00:00

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa niesol v duchu 7. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky „Boj proti hladu“. Počas svätých omši vo farskom kostole a Pod Skalkou sa konala zbierka na pomoc chudobných na Haiti a Hondurase, ktorú organizovalavincentská rodina. Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou.

Naša farnosť sa aj tohto roku aktívne zapojilo do zbierky Boj proti hladu 2013. Veľká vďaka patrí všetkým členkám Ružencového bratstva a dobrodincom, ktorí nám s veľkou láskou a ochotou napiekli perníkové srdiečka; žiakom zo ZŠ Mierová, ktorí pomohli pri skladaní letákov a všetkým deťom, ktoré sa aktívne zapojili do balenia a predaja perníčkov. Zbierku sme vo Svite podporili sumou 761,20 € a Pod Skalkou 219,77 €

Naše úprimné Pán Boh zaplať patrí všetkým Vám,  ktorí ste prispeli a podporili túto zbierku modlitbou, obetou a finančným darom. Nech Boh odmení Vašu štedrosť!

s. Tarzícia

„Boj proti hladu“:

„Milujúci Boh Otec, tvoj Syn Ježiš Kristus povedal, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Prosíme Ťa Bože, nech nás Duch Svätý naučí poznávať potreby núdznych. Podľa vzoru svätého Vincenta, zapáľ v srdciach ľudí dobročinnú lásku, aby sme v chudobných spoznali tvár Tvojho trpiaceho Syna.

Otče náš..."

 
  • Pracuj dušou milujúcou Boha, pracuj rukami v službe biednym a chorým, akoby si slúžila samotnému Ježišovi. (List s. Filomene Gruszkovej, 29.08.1867)