Sviečka za nenarodené deti 2013 vo Svite
Napísal Ivanna   
Štvrtok, 21 November 2013 18:50

Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate.

Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický. „V modlitbách chceme pamätať aj na rodičov týchto detí, i na tých, čo vykonávajú alebo aktívne podporujú umelé potraty. Milosrdenstvo a odpustenie sú cesta, ktorá je symbolom tohto duchovného rozmeru,“ vysvetľuje Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, ktoré projekt organizuje.

Sprievodné aktivity tohto projektu sú spojené so šírením úcty k životu v každej jeho fáze – od počatia až po prirodzenú smrť. Kampaň, realizovaná s podporou a požehnaním biskupov Slovenska v roku 2013 už po jedenásty raz, má okrem spomienky aj kľúčový praktický rozmer. Zosobňuje ho symbolická sviečka, ktorú sme si mohli 2. novembra večer zapáliť v oknách našich domovov.

S predajom tejto sviečky bola spojená verejná zbierka, z ktorej výnos umožňuje počas celého nasledujúceho roka financovať konkrétne projekty a aktivity zamerané na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a ľudskej dôstojnosti, podporu rodiny a ľudských práv, vzdelávanie, legislatívne a ďalšie zásadné kroky k tomu, aby téma života v našej spoločnosti nebola iba okrajovou záležitosťou.

Naša farnosť spolu s Familiaris, o.z. sa aj tohto roku aktívne zapojila do projektu predajom sviečok, zorganizovaním pobožnosti za nenarodené deti spojenou s modlitbou za život na cintoríne vo Svite a sv. omšou.

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do projektu Sviečky za nenarodené deti vyslovujeme úprimne Pán Boh zaplať!

sr. Tarzícia

 

 
  • Pracuj dušou milujúcou Boha, pracuj rukami v službe biednym a chorým, akoby si slúžila samotnému Ježišovi. (List s. Filomene Gruszkovej, 29.08.1867)