Prezentácia pápežských misijných diel na ZŠ Komenského vo Svite, 29.10.2013
Napísal Ivanna   
Štvrtok, 21 November 2013 18:53

Dňa 29.10.2013 navštívil našu školu moderátor Pápežských misijných diel (PMD) Košickej arcidiecézy p. Štefan Kondis. Pre žiakov 5. – 8. ročníka si pripravil zaujímavú prezentáciu, v ktorej prezentoval PMD: poslanie, históriu a zakladateľov, projekty a rôzne formy misijnej pomoci, do ktorej sa žiaci môžu zapojiť v rámci rôznych misijných aktivít a pomôcť iným deťom. Aj takýmto spôsobom mali žiaci možnosť na hodine NV získať nové informácie nielen o misiách ale aj o živote misionárov, o ceste odovzdávania viery a šírenia evanjelia vo svete.

sr. Tarzícia

 
  • Pracuj dušou milujúcou Boha, pracuj rukami v službe biednym a chorým, akoby si slúžila samotnému Ježišovi. (List s. Filomene Gruszkovej, 29.08.1867)