Adventná aktivita pre deti vo Svite
Napísal Ivanna   
Štvrtok, 19 December 2013 21:11

Jasličky v mojom srdci

Advent je čas prípravy na príchod Pána Ježiša. Boh sa stal človekom a tak sa úplne priblížil k nám. Cieľom našej adventnej prípravy je priblíženie sa k Bohu z našej strany.

Pán Ježiš sa narodil v Betleheme v tmavej a studenej maštali. Preto mu chceme počas tohto adventu pripraviť útulnejšie a príjemnejšie miesto na jeho narodenie. Ježiš prichádza k nám každý rok znova a znova a chce sa narodiť v našom srdci. Ono by malo byť miestom, kde mu bude teplo a príjemne. Takto je však len v srdci, ktoré je naplnené dobrom a vyhýba sa zlu. Preto chceme svoje srdcia počas adventu naplniť dobrými skutkami a chceme bojovať proti hriechu.

Na Vianoce si dávame darčeky. Tento rok pripravíme darčeky aj narodenému Ježišovi. Budú to duchovné darčeky.

V obidvoch kostoloch máme srdce, ktoré je symbolom maštaľky, za ktorou sa nachádza tmavá a studená obloha. Našou úlohou je zaplniť ju hviezdičkami, aby sme Ježiškovi vytvorili príjemnejšie prostredie na jeho narodenie.

Za účasť na sv. omši si každé dieťa môže pripnúť ŽLTÚ HVIEZDIČKU.

Za zrieknutie sa počítača a hier (na všetkých elektronický prostriedkoch na celý deň) si pripneme BIELU HVIEZDIČKU.

Takto zmiernime  tmu a chlad noci, v ktorej sa má narodiť Ježiško.

Za každý dobrý skutok si pripneme do jasličiek malé červené SRDIEČKO.

 

Naším darčekom bude aj to, čoho sme sa zriekli z lásky k Ježiškovi:

Oranžový darček – zrieknutie sa sladkostí počas celého dňa.

Modrý darček – zrieknutie sa televízie počas celého dňa.

 

Vianoce sú blízko a Ježiš bude ležať aj v jasličkách nášho srdca.

Urobme všetko preto, aby sa mu tam ležalo dobre!

 

Preukaz pre deti

 

Sr. Tarzícia

 
  • Pracuj dušou milujúcou Boha, pracuj rukami v službe biednym a chorým, akoby si slúžila samotnému Ježišovi. (List s. Filomene Gruszkovej, 29.08.1867)