Biblická súťaž pre kluby Pápežských misijných diel detí, jún 2014
Napísal Ivanna   
Štvrtok, 10 Júl 2014 04:59

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila rok 2014 za Rok Sedembolestnej Panny Márie pri príležitosti 450. výročia od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročia potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI.

Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy pod vedením moderátora Štefana Kondisa a klub Pápežských misijných diel detí (PMDD) Pod Sokolejom v Humennom pod vedením PaedDr. Vierky Kicovej z tejto príležitosti nadväzujú na predošle tri ročníky vedomostných biblických súťaží pre miestne spoločenstvá Pápežských misijných diel detí a Slovenského misijného hnutia pôsobiacich farností, ktoré sa konali v roku 2011 a 2012 v Udavskom a 2013 v Širokom pre deti vekovej kategórie II. stupňa základných škôl.

IV. ročník vedomostnej biblickej súťaže sa uskutočnil 13. júna 2014 vo farnosti Sťatia svätého Jána Krstiteľa Pod Sokolejom v Humennom. Začínali sme svätou omšou vo farskom kostole, ktorú celebroval farár Mgr. Oliver Székely s koncelebrantmi Mgr. Peter Rusnák, kaplán Belá nad Cirochou a Mg. Vincent Dráb, farár Udavské. Po svätej omši sme si uctili relikvie - krv svätého Jána Pavla II.

Súťaž prebiehala v 3. súťažných kolách s tematikou 1. kolo: Biblia – kniha kníh 2. kolo: bl. Ján Pavol II. a 3. kolo: Sedembolestná Panna Mária. Súťažilo 7 trojčlenných družstiev zložených z chlapcov a dievčat z farností, ktoré sa umiestnili v poradí:

1. klub SMH Udavské I. 163 bodov – vedie PhDr. Blažej Marko

2. klub PMD Humenné Pod Sokolejom 148 bodov PaedDr. Viera Kicová

3. klub SMH Kobyly 146 bodov Božena Fedorová

4. klub PMD Široké 145 bodov sr. Amabilis Bacharová, OSF

5. klub PMD Svit 138 bodov sr. Tarzícia Kropiľáková, AM

6. klub PMD Belá nad Cirochou 108 bodov Mgr. Peter Rusnák, kaplán

7. klub SMH Udavské II. 102 bodov RNDr. Blažej Marko

Každý súťažiaci dostal vecné ceny v podobe kníh, DVD, časopis Svetové misie, propagačný materiál PMD a diplom. Spoločným obedom a spoločnou fotografiou sme súťaž ukončili v úplnom závere s modlitbou a požehnaním na cestu domov.

Sr. Tarzícia


 
  • Pracuj dušou milujúcou Boha, pracuj rukami v službe biednym a chorým, akoby si slúžila samotnému Ježišovi. (List s. Filomene Gruszkovej, 29.08.1867)