List rodičom
Napísal Ivanna   
Štvrtok, 09 Október 2014 15:39

Prvoprijímajúce deti, ktoré tento rok začínajú svoju prípravu na svoje prvé stretnutie s Pánom Ježišom vo svätom prijímaní napísali list svojím rodičom. Prosia svojich rodičov, aby sa s nimi zúčastňovali na sv. omšiach, pomohli im s učením ale tiež si našli čas na spoločnú modlitbu doma. Odmenou pre všetkých bude potom spoločná radosť v deň prvého sv. prijímania.

sr. Tarzícia

 
  • Pracuj dušou milujúcou Boha, pracuj rukami v službe biednym a chorým, akoby si slúžila samotnému Ježišovi. (List s. Filomene Gruszkovej, 29.08.1867)