Informácie
Biblické osemsmerovky, ZŠ Mierová
Napísal Ivanna   
Nedeľa, 29 December 2013 13:00

 
Biblické osemsmerovky, ZŠ Komenského
Napísal Ivanna   
Štvrtok, 19 December 2013 21:13

 
Adventná aktivita pre deti vo Svite
Napísal Ivanna   
Štvrtok, 19 December 2013 21:11

Jasličky v mojom srdci

Advent je čas prípravy na príchod Pána Ježiša. Boh sa stal človekom a tak sa úplne priblížil k nám. Cieľom našej adventnej prípravy je priblíženie sa k Bohu z našej strany.

Pán Ježiš sa narodil v Betleheme v tmavej a studenej maštali. Preto mu chceme počas tohto adventu pripraviť útulnejšie a príjemnejšie miesto na jeho narodenie. Ježiš prichádza k nám každý rok znova a znova a chce sa narodiť v našom srdci. Ono by malo byť miestom, kde mu bude teplo a príjemne. Takto je však len v srdci, ktoré je naplnené dobrom a vyhýba sa zlu. Preto chceme svoje srdcia počas adventu naplniť dobrými skutkami a chceme bojovať proti hriechu.

Na Vianoce si dávame darčeky. Tento rok pripravíme darčeky aj narodenému Ježišovi. Budú to duchovné darčeky.

V obidvoch kostoloch máme srdce, ktoré je symbolom maštaľky, za ktorou sa nachádza tmavá a studená obloha. Našou úlohou je zaplniť ju hviezdičkami, aby sme Ježiškovi vytvorili príjemnejšie prostredie na jeho narodenie.

Za účasť na sv. omši si každé dieťa môže pripnúť ŽLTÚ HVIEZDIČKU.

Za zrieknutie sa počítača a hier (na všetkých elektronický prostriedkoch na celý deň) si pripneme BIELU HVIEZDIČKU.

Takto zmiernime  tmu a chlad noci, v ktorej sa má narodiť Ježiško.

Za každý dobrý skutok si pripneme do jasličiek malé červené SRDIEČKO.

 

Naším darčekom bude aj to, čoho sme sa zriekli z lásky k Ježiškovi:

Oranžový darček – zrieknutie sa sladkostí počas celého dňa.

Modrý darček – zrieknutie sa televízie počas celého dňa.

 

Vianoce sú blízko a Ježiš bude ležať aj v jasličkách nášho srdca.

Urobme všetko preto, aby sa mu tam ležalo dobre!

 

Preukaz pre deti

 

Sr. Tarzícia

 
Prezentácia pápežských misijných diel na ZŠ Komenského vo Svite, 29.10.2013
Napísal Ivanna   
Štvrtok, 21 November 2013 18:53

Dňa 29.10.2013 navštívil našu školu moderátor Pápežských misijných diel (PMD) Košickej arcidiecézy p. Štefan Kondis. Pre žiakov 5. – 8. ročníka si pripravil zaujímavú prezentáciu, v ktorej prezentoval PMD: poslanie, históriu a zakladateľov, projekty a rôzne formy misijnej pomoci, do ktorej sa žiaci môžu zapojiť v rámci rôznych misijných aktivít a pomôcť iným deťom. Aj takýmto spôsobom mali žiaci možnosť na hodine NV získať nové informácie nielen o misiách ale aj o živote misionárov, o ceste odovzdávania viery a šírenia evanjelia vo svete.

sr. Tarzícia

 
Sviečka za nenarodené deti 2013 vo Svite
Napísal Ivanna   
Štvrtok, 21 November 2013 18:50

Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate.

Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický. „V modlitbách chceme pamätať aj na rodičov týchto detí, i na tých, čo vykonávajú alebo aktívne podporujú umelé potraty. Milosrdenstvo a odpustenie sú cesta, ktorá je symbolom tohto duchovného rozmeru,“ vysvetľuje Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, ktoré projekt organizuje.

Sprievodné aktivity tohto projektu sú spojené so šírením úcty k životu v každej jeho fáze – od počatia až po prirodzenú smrť. Kampaň, realizovaná s podporou a požehnaním biskupov Slovenska v roku 2013 už po jedenásty raz, má okrem spomienky aj kľúčový praktický rozmer. Zosobňuje ho symbolická sviečka, ktorú sme si mohli 2. novembra večer zapáliť v oknách našich domovov.

S predajom tejto sviečky bola spojená verejná zbierka, z ktorej výnos umožňuje počas celého nasledujúceho roka financovať konkrétne projekty a aktivity zamerané na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a ľudskej dôstojnosti, podporu rodiny a ľudských práv, vzdelávanie, legislatívne a ďalšie zásadné kroky k tomu, aby téma života v našej spoločnosti nebola iba okrajovou záležitosťou.

Naša farnosť spolu s Familiaris, o.z. sa aj tohto roku aktívne zapojila do projektu predajom sviečok, zorganizovaním pobožnosti za nenarodené deti spojenou s modlitbou za život na cintoríne vo Svite a sv. omšou.

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do projektu Sviečky za nenarodené deti vyslovujeme úprimne Pán Boh zaplať!

sr. Tarzícia

 

 
Stretnutie mladších miništrantov vo Svite
Napísal Ivanna   
Štvrtok, 21 November 2013 18:48

 
Misijná nedeľa, 20.10.2013, Svit - Podskalka, kostol sv. Cyrila a Metoda
Napísal Ivanna   
Streda, 23 Október 2013 13:34

VSTAŇ, ROZSIEVAČ

 

Je čas, aby si sa ujal svojej úlohy.

Zažni svetlo svojho ducha.

Zapáľ oheň svojho ducha.

Po ceste kráčaj verne a pevne.

Rozsievaj tak, ako ti ON kázal.

Rozsievaj slovo dobra a lásky.

Ochráň tých, čo sa ochrániť nevedia.

Keď iní klamú, ty hovor pravdu.

Dnes buď lepší ako včera a zajtra lepší ako dnes:

To je zmysel života.

(Constancio Vigil)

 

 

 

Ježišu môj, mám Ťa rád,

si môj verný kamarát.

Moja modlitba k Tebe letí,

prosím Ťa za všetky deti.

Potrebným chcem pomáhať,

lásku, radosť rozdávať.

Pane, Bože pri mne stoj,

chcem byť misionár Tvoj.

Svätá Mária, Kráľovná neba,

o mocnú ochranu prosím Teba.

Amen.

 

 

pripravila Sr. Tarzícia


 
Boj proti hladu 2013
Napísal Ivanna   
Piatok, 18 Október 2013 00:00

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa niesol v duchu 7. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky „Boj proti hladu“. Počas svätých omši vo farskom kostole a Pod Skalkou sa konala zbierka na pomoc chudobných na Haiti a Hondurase, ktorú organizovalavincentská rodina. Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou.

Naša farnosť sa aj tohto roku aktívne zapojilo do zbierky Boj proti hladu 2013. Veľká vďaka patrí všetkým členkám Ružencového bratstva a dobrodincom, ktorí nám s veľkou láskou a ochotou napiekli perníkové srdiečka; žiakom zo ZŠ Mierová, ktorí pomohli pri skladaní letákov a všetkým deťom, ktoré sa aktívne zapojili do balenia a predaja perníčkov. Zbierku sme vo Svite podporili sumou 761,20 € a Pod Skalkou 219,77 €

Naše úprimné Pán Boh zaplať patrí všetkým Vám,  ktorí ste prispeli a podporili túto zbierku modlitbou, obetou a finančným darom. Nech Boh odmení Vašu štedrosť!

s. Tarzícia

„Boj proti hladu“:

„Milujúci Boh Otec, tvoj Syn Ježiš Kristus povedal, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Prosíme Ťa Bože, nech nás Duch Svätý naučí poznávať potreby núdznych. Podľa vzoru svätého Vincenta, zapáľ v srdciach ľudí dobročinnú lásku, aby sme v chudobných spoznali tvár Tvojho trpiaceho Syna.

Otče náš..."

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 Dopredu > Koniec >>

Stránka 3 z 5
  • Pracuj dušou milujúcou Boha, pracuj rukami v službe biednym a chorým, akoby si slúžila samotnému Ježišovi. (List s. Filomene Gruszkovej, 29.08.1867)