Linky

Katolícke stránky:

www.rcc.sk – stránka rímskokatolíckej Cirkvi na Slovensku

Vaticán – Oficiálne stránky Katolíckej cirkvi vo Vatikáne, vo viacerých svetových jazykoch.

Katolícke biblické dielo – Rozvíja a napomáha biblický apoštolát a biblickú pastoráciu na Slovensku.

www.kapitula.sk – stránka spišskej diecézy

Pastorácia povolaní - Starostlivosť o mladých ľudí, ktorí hľadajú svoje miesto v Cirkvi a túžia svoj život zasvätiť službe Bohu a ľuďom.

Angelus - Modlitbová sieť spája povolaných a hľadajúcich

Kongregácie:

Kongregace sester Služebnic NPM bez poskvrny počaté

www.sestry-sluzebnice-npm.cz

Kongregácia Sestier Služobníčok NPM – sliezske - Poľsko

www.sluzebniczki.pl

Kongregácia Sestier Služobníčok NPM – staroviejské - Poľsko

www.sluzebniczkinmp.pl

Kongregácia Sestier Služobníčok NPM – veľkopoľské - Poľsko

www.siostry-maryi.pl

 
  • Pracuj dušou milujúcou Boha, pracuj rukami v službe biednym a chorým, akoby si slúžila samotnému Ježišovi. (List s. Filomene Gruszkovej, 29.08.1867)