Apoštolát

Služobníčky Panny Márie zapálené duchom viery majú byť živým znakom evanjeliovej lásky, ktorá je ochotná vždy slúžiť.

Nezištná láska je ukrytá v zasvätení sa Bohu, modlitbe, obete, radosti, úsmeve a jednoduchosti.
Nepoškvrnená Panna Mária je pre nás vzorom, ako slúžiť človeku.

Je príkladom bezpodmienečnej vernosti a vytrvalej služby,
aby chránila semienko viery v detských dušiach,

služba deťom

aby rozpálila oheň lásky v srdciach mladých ľudí,

služba mladým

aby zotrela slzy smútku a bolesti chorých a trpiacich.

služba chorým
 
  • Pracuj dušou milujúcou Boha, pracuj rukami v službe biednym a chorým, akoby si slúžila samotnému Ježišovi. (List s. Filomene Gruszkovej, 29.08.1867)