Pastorácia povolaní

Pastorácia povolaníPastorácia povolaní je starostlivosť o mladých ľudí, ktorí hľadajú svoje miesto v Cirkvi a túžia svoj život zasvätiť službe Bohu a ľuďom. Cieľom je pomôcť človeku objaviť Boží plán pre svoj život a odpovedať na Božie volanie.

Koordinátori
povolaní to sú kňazi, rehoľníci, rehoľné sestry i laici. Sú pripravení poskytovať poradenstvo mladým ľuďom či už v skupine alebo jednotlivo. Organizujú víkendové stretnutia aj týždňové obnovy vo farnostiach, venované povolaniam. Mladým tak poskytujú príležitosť stretnúť sa so zasvätenými osobami a spoznávať tak rôznorodosť povolaní v Cirkvi.


Viac info na povolania.kbs.sk

Koordinátorkou povolaní v našej Kongregácii je s. M. Dalmácia Szelleyová.

 
  • Pracuj dušou milujúcou Boha, pracuj rukami v službe biednym a chorým, akoby si slúžila samotnému Ježišovi. (List s. Filomene Gruszkovej, 29.08.1867)