Formácia

život je darDo Kongregácie prijímame dievčatá, katolíckeho náboženstva, vo veku od 15 - 30 rokov.

Kandidatúra trvá najmenej 1 rok.

Ďalšou etapou je postulát, v ktorom sa kandidátka zoznamuje s poslaním a charizmou Kongregácie, s jeho históriou a osobou Zakladateľa. Postulát trvá 1 rok.

Noviciát je čas prípravy na rehoľný život a spoznávanie podstaty sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti. Trvá 2 roky. Hlavný dôraz sa kladie na formáciu a poznávanie charizmy Kongregácie.

Sestry v čase od zloženia prvých sľubov až do obdobia zloženia doživotných sľubov sa formujú v junioráte, ktorá trvá 6 rokov. V tomto čase sestry skladajú dočasné sľuby. Je to čas kedy majú možnosť rozoznávať svoje povolanie, učia sa spájať modlitbu s apoštolátom a dopĺňajú si svoje vzdelanie v jednotlivých oblastiach potrebných pre naplnenie poslania Kongregácie. Po skončení juniorátu sestry skladajú doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti a úplne sa odovzdávajú Bohu.

Fotogaléria

 

 

Ak cítiš, že Ťa Boh povoláva, stať sa živým znakom evanjeliovej lásky, ktorá je vždy ochotná slúžiť a ohlasovať svetu Jeho radostnú zvesť plnením poslania Kongregácie Sestier Služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene Počatej, napíš alebo príď a spoznaj našu Kongregáciu. Naše adresy:

Kontakty

Sestra Dalmácias. M. Dalmácia, AM

Nábrežie Jána Pavla II. 697/2
059 21 Svit

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
mob: +421 915/ 065 735
sestra Simonas. M. Šimona, AM

Javorová 7
010 07 Žilina

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
mob: +421910/ 471 012
sestra Tarzícias. M. Tarzícia, AM

Plavnica 237
065 45 Plavnica

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
mob: +421911/ 455 131

 
  • Pracuj dušou milujúcou Boha, pracuj rukami v službe biednym a chorým, akoby si slúžila samotnému Ježišovi. (List s. Filomene Gruszkovej, 29.08.1867)