Blahoslavený Edmund Bojanowski (1814 - 1871) zakladateľ Kongregácie Sestier Služobníčok NPM
  • srdečné dobrý človek
  • milovník detí, chorých a opustených
  • vzor dôvery v Boha
  • muž modlitby
  • priekopník II. vatikánskeho koncilu
  • patrón veriacich laikov
Zakladateľ Edmund Bojanowski.
 
  • Pracuj dušou milujúcou Boha, pracuj rukami v službe biednym a chorým, akoby si slúžila samotnému Ježišovi. (List s. Filomene Gruszkovej, 29.08.1867)